P I S Z E --- pumukli@pro.hu
Rólunk
Programok
Kontakt-díj
Rólunk írják
Pumukli Magazin 1. rész
Pumukli Magazin 2. rész
Búváriskola (Naui McDIVE)
SZTÁRSALGÁS
Előadások
Jegyzetek
Partnerek, linkek
Fiatalok Budapestért


Rólunk

A "PUMUKLI" Ifjúsági Szabadidős és Sport Egyesület (PISZE) 2000. február 20-án alakult meg. Alapszabálya alapján közhasznú egyesület, mely fő céljaként az egészséges életmódra nevelést, a drogfogyasztás megelőzését, az egymás iránti toleranciát jelölte meg a sport, a kultúra és a közösség eszközeivel.
Tevékenységünkben csomóponti helyen szerepel a kábítószer fogyasztás megelőzésére irányuló felvilágosító, nevelő munka. Amikor a mai felgyorsult világunkban a szülőknek, család-fenntartóknak a napi megélhetési gondok mellett vajmi kevés idejük jut gyermekeikkel való foglalkozásra s a gyerekeknek az iskolai elfoglaltságuk - fokozódó igénybevétel - mellett nagyon kevés lehetőségük van az épphogy előforduló szabadidejük tartalmas, hasznos, igényes eltöltésére úgy érezzük, a civil szervezetek és egyesületek feladata és kötelessége többek közt ezt az űrt betölteni. Ebbe a láncolatba kíván bekapcsolódni a Pumukli.
Lehetőségeinkhez mérten szeretnénk teret adni olyan tehetséges fiataloknak, akik környezetük (pl. osztálytársaik, barátaik) bevonásával egyesületünk keretein belül tudják tehetségüket, elhivatottságukat kamatoztatni a köz szolgálatában. Rendezvényeinkkel erősíteni szeretnénk az egymáshoz való toleranciát. Szeretnénk megmutatni, hogy a hétvégi disco-narkó-alkohol mámoron kívül létezik másfajta tartalmas szórakozás is. A felesleges energiákat fel lehet szabadítani és le lehet vezetni a sportpályákon is, akár barátokkal közösen.
Olyan KÖZÖSSÉGET kívánunk létrehozni, ahol a barátság, az összetartó erő és a baráti közösség a vonzó a kívülállóknak, és ahová érdemmé válik becsatlakozni. Egyesületünk országos jellegű, melyet idővel nemzetközivé kívánunk szélesíteni. Alapító tagjaink közé világbajnok sportolót, általános és középiskolás diákot, egyetemi hallgatót, válogatott sportolót, óvónőt, vállalkozót, egyszerű munkást valamint egy nemzetközi szervezet magyarországi vezetőjét is sorolhatunk. Az egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy és cég is, aki egyetért céljainkkal, képviseli azt és kitölti belépési nyilatkozatunkat, befizeti tagdíjunkat. (egy évre 14 éves korig 200 Ft, 14 és 18 éves kor között 500 Ft, felnőtteknek 1000 Ft, cégeknek 10.000 Ft)
Tagjaink belépésüket követően tagsági igazolványt kapnak, mellyel kedvezményesen vehetnek részt esetleges költségtérítéses rendezvényeinken, térítés-mentesen megkapják a negyedévenként megjelenő PISZE hírlevelet. Rendezvényeinkre természetesen külön-külön hírlevél és beharangozó jelenik meg.

Tagjainkkal és támogatóinkkal írásban, telefonon (06/70-546-3696) és E-mailon ( pumukli@pro.hu) is tartjuk a kapcsolatot, de számunkra legfontosabb a személyes kontaktus.

Tagjaink és leendő tagjaink számára más közösségekkel is lehetőséget nyújtunk az együttműködésre.http://www.kretamagazin.hu


Contact

E-mail cím:

Üzenet:Honlapkészítés